เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย : ขั้นตอนกว่าจะเป็นเส้นด้ายนำมาทอผ้า

วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

จากดอกฝ้าย ที่เก็บจากแปลงนำมาตากให้แห้ง เพื่อลดความชื้น ขั้นตอนแรกก็จะนำมาแยกเมล็ดใน และปุยฝ้าย ด้วย "เครื่องอีดฝ้าย" ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องรีด โดยนำดอกฝ้ายผ่านแกนหมุนตรงกลาง ใช้มือหมุนรีด แยกเมล็ดกับปุยฝ้ายออกจากกัน แล้วก็นำมาดีดให้เส้นฝ้ายฟู ด้วยอุปกรณ์คล้ายคันธนู ในภาคเหนือ จะเรียกวิธีการนี้ว่า "การยิงฝ้าย"

ขั้นตอนต่อไป คือ การล่อ หรือล้อฝ้าย โดยใช้ไม้ม้วนฝ้ายบนแผ่นกระดานให้เป็นแท่งกลมยาว จะเรียกว่า "หาง" แล้วจึงนำไปปั่น หรือที่เรียกว่า "เข็นฝ้าย" ให้เป็นเส้นด้ายฝ้ายที่มีความยาวมากขึ้น ก่อนจะนำไปเปียฝ้ายให้เป็น "ไจ" ก็จะได้เส้นด้ายฝ้าย พร้อมนำไปย้อมสีและเตรียมขึ้นกี่ทอผ้าเป็นผืนต่อไป