เกษตรกรข้องใจ : การพัฒนาและอนุรักษ์ ผ้าทอไทลื้อ จ.พะเยา

วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

ผ้าทอไทลื้อ ที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีประวัติสืบทอดมา นับร้อยปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์ผ้าทอไทลื้อของจังหวัดพะเยา อย่างไร คุณวีระพล อินปั้น สมาชิก อบจ.พะเยา มีคำแนะนำ...