นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมจัดพระราชพิธี

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 07:01 น.

Views

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติได้อย่างเรียบร้อย รวมถึงอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถวายสักการะ และถวายความอาลัย

โดย นายกรัฐมนตรี ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติในพระราชพิธี และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะและถวายความอาลัย ให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป รวมถึงขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความร่วมมือ ในการนำเสนอพระราชกรณียกิจในแง่มุมต่างๆ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความรู้สึก ประสบการณ์ที่ประทับใจเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายกรัฐมนตรี ยังสั่งให้หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมงานเกี่ยวกับพระราชพิธี และการสร้างพระเมรุให้เรียบร้อย เพื่อขอพระราชวินิจฉัยจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

นอกจากนี้ ยังขอให้ทุกคนอย่ากังวลเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ โดยเมื่อพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลผ่านช่วงเวลา 7 วัน และ 15 วัน ไปแล้วระยะหนึ่ง ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมต่อไป

ขณะที่ ประธานศาลฏีกา นำผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลฏีกา ร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

Tag : ถวายความอาลัย บรรยากาศถวายความอาลัย พระราชพิธี สร้างพระเมรุ นายกรัฐมนตรี