ตำรวจนครบาลออกข้อบังคับจราจร รอบพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 07:05 น.

Views

ตำรวจนครบาล ออกข้อบังคับจราจรชั่วคราว บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด จนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศให้ประชาชนเข้ากราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในพระบรมมหาราชวัง ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก

กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเป็นการชั่วคราว เพื่อจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่ได้มีการแจ้งปิดการจราจรในถนน 8 สาย ห้ามจอดรถทุกชนิดในถนน 18 สาย และให้เดินรถทางเดียวในถนน 3 สายรอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง โดยข้อกำหนดดังกล่าวจะบังคับใช้ไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพ ยกเว้นรถที่เข้าร่วมในพระราชพิธี และรถของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังได้จัดช่องทางเดินรถฉุกเฉิน 2 ช่องจราจร โดยใช้เส้นทึบสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ เริ่มจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงแยกป้อมเผด็จดัสกร เพื่อใช้ในกรณีการขนส่งฉุกเฉิน อาทิ การนำผู้ป่วยออกจากพื้นที่ จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าจอดรถกีดขวาง หรือรุกล้ำเส้นจราจรดังกล่าว เมื่อมีรถเปิดสัญญาณขอใช้ช่องทางพิเศษ

Tag : ข้อบังคับจราจรรอบพระบรมมหาราชวัง จัดระเบียบการจราจร ตำรวจนครบาล พระบรมมหาราชวัง