พลทหาร ปลื้ม กองพันทหารราบที่ 2 มอบบ้านหลังใหม่ให้ ตอบแทนความดี

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 07:18 น.

Views

กองพันทหารราบที่ 2 มอบบ้านให้พลทหารกองประจำการ ซึ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย แต่ครอบครัวขัดสนมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

พลตรีเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อ พลทหารชานนท์ สวายศรี และครอบครัว พร้อมมอบแนวทางในการดำเนินชีวิต หลังจากได้บ้านหลังใหม่ตามโครงการ "บ้านรักสามัคคี เพื่อคนดีในแผ่นดิน" เพื่อตอบแทนคุณงามความดี

โดย พลทหารชานนท์ เป็นกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2557 ซึ่งในระหว่างรับราชการ ได้ประพฤติตนตามระเบียบวินัยทหาร และมีความรู้ด้านงานช่างก่อสร้าง ปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน ช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนโดยตลอด ทั้งที่ครอบครัวมีรายได้น้อย มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ทางหน่วยจึงได้พิจารณาช่วยเหลือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิและภาคเอกชนต่างๆ

ขณะที่ พลทหารชานนท์ บอกว่า รู้สึกดีใจที่ทางหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ทำให้ครอบครัวได้มีที่พักอาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งหลังจากนี้จะขอปฏิบัติตนเป็นคนดี ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนต่อไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทยตลอดมา

Tag : บ้านรักสามัคคี เพื่อคนดีในแผ่นดิน มอบบ้านให้ทหาร มอบบ้านให้ทหารทำความดี