รายงานพิเศษ : ตำรวจยึดแนวพระราชดำริแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 07:25 น.

Views

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด และให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น ถือสิ่งที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตามจากรายงาน

ภาพภูเขาสลับซับซ้อนที่เต็มไปดอกฝิ่นบานสะพรั่ง ในชุมชนบ้านม้งดอยปุย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระหว่างเขตติดต่ออำเภอแม่ริม และอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นของชาวเขาเผ่าม้ง ตามวิถีของชาวบ้านในสมัยนั้น

จนเมื่อพุทธศักราช 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวเขาบนดอยปุย ที่อยู่ใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ทอดพระเนตรเห็นชาวเขามีฐานะยากจน ปลูกฝิ่นเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว ทรงเห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่ยืดยาว และผิดกฎหมาย จึงมีพระราชดำริให้หาพืชผลไม้เมืองหนาวมาปลูกทดแทนเพื่อสร้างรายได้

และจากความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ไม่ทรงแบ่งแยกว่าใครมาจากถิ่นฐานใด เมื่ออยู่ในแผ่นดินไทยก็ทรงรักทุกคนเหมือนลูก และพ่อก็อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดี ทำให้วันนี้ชาวเขาที่เคยอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะโครงการหลวงทำให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกิน มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่ทุกข์ยาก พื้นที่บนดอยปุยจึงเต็มไปด้วยผลไม้เมืองหนาว, ไร่ชา, กาแฟ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดผู้คนไปสัมผัสความสวยงาม สูดอากาศที่บริสุทธิ์ สร้างรายได้ เปลี่ยนวิถีชีวิตให้หลุดพ้นจากยาเสพติด

กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินตามพระราชปณิธาน ด้วยการเร่งปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง พร้อมให้ความรู้กับเยาวชน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คนไทยจึงควรตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ด้วยการลด ละ เลิก ผู้ค้าก็ควรสำนึกหยุดพฤติกรรมทำลายชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Tag : แก้ปัญหายาเสพติด ปราบปรามยาเสพติด เลิกปลูกฝิ่น