กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศ

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบหมายให้กรมศิลปากร เตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมไทย และรวบรวมองค์ความรู้ในการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศ รวมทั้งการบูรณะราชรถ ราชยาน เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ องค์ประกอบประดับพระเมรุมาศ โดยให้สำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ และสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของการจัดสร้างฉากบังเพลิง ได้มอบหมายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาร่วมดำเนินการด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมอีกด้วย