ประชาชนมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่เช้า

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 11:25 น.

Views

รายงานสดจากพระบรมมหาราชวัง : บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวัง มีประชาชนเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ช่วงเช้า...