คอลัมน์หมายเลข 7 : สนามกีฬา จ.ตรัง ค่าปรับ 41 ล้านบาท ตอนที่ 1

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 11:25 น.

Views

"คอลัมน์หมายเลข 7" ต้านทุจริตตามติดกลโกง วันนี้ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในจังหวัดตรัง จัดทำโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์

สภาพลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 30 x 50 เมตร ภายในโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและตำบล กลุ่มที่ 10 ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงินตามสัญญาจ้าง 48 ล้านบาท โดยสนามกีฬาอำเภอห้วยยอดแห่งนี้ ใช้งบประมาณ 24 ล้านบาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ตรวจพบงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ เช่น พื้นยางสังเคราะห์นี้ หากสังเกตดีๆ จะพบว่า ไม่ใช่แค่สีไม่สม่ำเสมอกัน แต่พื้นยางเริ่มพองหลุดร่อน
            
เช่นเดียวกับในโรงยิมอเนกประสงค์ ความหนาของพื้นยางสังเคราะห์ที่ช่วยเรื่องการยืดหยุ่น ลดแรงกระแทกขณะเล่นกีฬา ตามแบบกำหนดไว้ 4 มิลลิเมตร อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างมาแก้ไขงาน

ขณะที่ผู้ควบคุมงานจากกรมพลศึกษา ยอมรับ สนามกีฬาอำเภอห้วยยอด ก่อสร้างในปีงบประมาณ 2556 พร้อมกับสนามกีฬาในอีก 10 จังหวัด แต่มีวิศวกรผู้ควบคุมงานเพียง 2 คน

น่าสังเกตว่า เอกชนคู่สัญญาต้องดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาให้แล้วเสร็จพร้อมๆ กันใน 3 จังหวัด โดยกรมพลศึกษาทำสัญญาจ้างเอกชน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2557 ปรากฏ ว่าผู้รับจ้างเพิ่งเริ่มดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ สตง. ตรวจสอบพบว่า ระยะเวลาที่ล่วงเลยวันครบกำหนดแล้วเสร็จ จำนวน 858 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับกว่า 41 ล้านบาท

การดำเนินงานล่าช้า จึงยังไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นเพราะสาเหตุใด ติดตามในตอนต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7