ธานินทร์ กรัยวิเชียร หน้าที่ประธานองคมนตรี เป็นการชั่วคราว

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 15:11 น.

Views

คณะองคมนตรี เลือก ธานินทร์ กรัยวิเชียร ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี เป็นการชั่วคราว

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี จะทำหน้าที่เป็น ประธานองคมนตรี เป็นการชั่วคราว หลังจากที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ต้องทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 24 ที่บัญญัติว่า เมื่อประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จะต้องไม่ปฎิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี โดยมาตรา 25 ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนใดคนหนึ่งขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรี ซึ่งที่ประชุมคณะองคมนตรีได้เลือก นายธานินทร์ ให้ปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อ พลเอกเปรม พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้ว จะกลับสู่ตำแหน่งประธานองคมนตรีโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแต่อย่างใด

Ch7news

Tag : ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานองคมนตรี