กรุงเทพมหานครตั้งศูนย์อาสาสมัครบริการประชาชน ที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 16:21 น.

Views

กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร  Volunteers for  Dad" ขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางประสานงานให้กับประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลความสะดวกและช่วยเหลือ ให้บริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะเป็นตัวกลางสื่อสารข้อมูลช่วยบริการจัดการอาหารและสิ่งของที่นำมาให้บริการประชาชนอีกด้วย

ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่จะร่วมเป็นจิตอาสา ทำหน้าที่ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ และฝ่ายจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ขอให้นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครฯ โทรศัพท์ 091-8142076, 0954797034)

และในวันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำรถเข็นนั่งคนพิการจำนวน 100 คัน มาให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สุขภาพไม่แข็งแรง โดยมีลูกเสือคอยช่วยเข็นรถให้ สามารถมาขอใช้บริการได้ที่ กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)

ขณะที่กลุ่มจิตอาสานักศึกษาอาชีวะ ตั้งเต็นท์ ให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรี บริเวณข้างคลองผดุงกรุงเกษม มีประชาชน นำเสื้อผ้า มาย้อมแล้วกว่า 2,000 ตัว

เช่นเดียวกับที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ตั้งจุดให้บริการย้อมเสื้อผ้าสีดำ โดยพนักงานได้ร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์ ถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย