รายงานพิเศษ : ปลาชนิดแรกในพระราชดำริ

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 20:03 น.

Views

ปลานวลจันทร์ทะเล เป็นปลาชนิดแรกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ความสนพระราชหฤทัย และมีพระราชดำรัสให้นำมาขยายพันธุ์และส่งเสริมการเลี้ยง เพื่อสร้างอาชีพให้คนไทย ไปติดตามจากรายงาน

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ไปทอดพระเนตรลูกปลานวลจันทร์ทะเล ณ สถานีประมงชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน ปี 2508 ในครั้งนั้น ทรงสนพระราชหฤทัยการขยายพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จึงนับเป็นสัตว์น้ำชนิดแรกที่มีพระราชดำริให้ส่งเสริมเป็นอาชีพแก่ชาวบ้าน

จวบจนเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปี 2544 ได้มีพระราชดำรัสถึงปลาชนิดนี้อีกครั้ง

กรมประมง รับสนองพระราชดำรัส โดยพัฒนาวิธีขยายพันธุ์เรื่อยมาจนประสบความสำเร็จเมื่อปี 2548 และได้พัฒนาวิธีการเลี้ยง จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เกษตรกรได้ในปี 2553 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

และนี่ก็คือ บ่อสาธิตการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จัดทำขึ้นเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ ไปปฏิบัติและเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพ ด้วยจุดเด่นของปลานวลจันทร์ทะเล คือ เป็นปลาสองน้ำ ที่เลี้ยงได้ทั้งในน้ำจืด และน้ำกร่อย และยังเป็นปลากินพืช เลี้ยงได้ง่าย ใช้เวลา 8 เดือน ถึง 1 ปี ก็จับขายได้ และยังเหมาะกับวิธีการเลี้ยงแบบผสมผสานกับสัตว์น้ำชนิดอื่นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร

นอกจากนี้ กรมประมงยังได้สร้างกลุ่มแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล ตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนจัดฝึกอบรมให้เกิดความรู้เกิดเมนูอาหารต่างๆ เพื่อให้เกิดระบบการตลาดที่ครบวงจร จนปัจจุบันเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้

และในวันที่ 24 เมษายน ปี 2557 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จลง ณ พลับพลาเก้าเหลี่ยม ริมทะเลน้อย วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล และทรงปล่อยปลานวลจันทร์ทะเลและปลาทะเลชนิดอื่นๆ ลงทะเลน้อย                 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ส่งผลให้เกิดอาชีพการเพาะเลี้ยง และแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเลอีกอาชีพหนึ่ง ที่ช่วยสร้างรายได้ และสร้างแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

Tag : ปลาชนิดแรกในพระราชดำริ ปลานวลจันทร์ทะเล ปลาในพระราชดำริ