รายงานพิเศษ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผนวช

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 20:11 น.

Views

ฉายา "ภูมิพโลภิกขุ" เป็นสมณนามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งทรงผนวช พระราชจริยวัตรอันงดงาม ยังประทับอยู่ในใจพสกนิกร และพระสงฆ์ ติดตามรายงาน

Tag : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผนวช ภูมิพโลภิกขุ