รายงานพิเศษ : หอจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 20:12 น.

Views

บันทึกความทรงจำที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำออกมาแสดงช่วยจุดประกายให้คนรุ่นหลัง ได้น้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามจากรายงาน

คุณูปการต่อการศึกษาและสถาบันการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เฉกเช่นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเมื่อปีพุทธศักราช 2510

1 ในพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยพระองค์เองถึง 28 ครั้ง สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ เก็บรวบรวมภาพความประทับใจ พระบรมฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์ครุย และพระราชประวัติพระองค์ ตลอดจนพระบรมวงศาสนุวงศ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498-2540

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่าถึงความปลื้มปิติมิเคยลืมเลย หลังได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ตอนเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 และทรงมีพระราชดำรัสกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพิเศษในเรื่องความเพียร

แม้เยาวชนรุ่นใหม่จะไม่ทันได้เห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ แต่ก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และจะน้อมนำพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ประชาชนสามารถเข้าชมทุกวันเวลาราชการ ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งนี้ หรือ สามารถเข้าชมได้ที่ www.archive.kku.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง

Tag : หอจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยขอนแก่น พระราชทานปริญญาบัตร หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น