สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 19 ต.ค. 2559 เวลา 20:32 น.

Views

เวลา 07.05 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า โดยเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งสวดพระอภิธรรมมาแต่คืนก่อน เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 8 รูป ซึ่งสวดพระอภิธรรมใหม่ มีบทโอฆา, โยคา, สัญโญชนา, นีวารณา, คันถา, อาสว และเวทนา โดยสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ได้แก่ สังคิณี, วิภังค์, ธาตุกถา, ปุคคลปัญญัติ, กถาวัตถุ, ยมกะ และมหาปัฏฐาน พร้อมกันนี้ ยังมีการประโคมย่ำยามใน 7 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 06.00 น. เวลา 09.00 น. เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น. เวลา 18.00 น. เวลา 21.00 น. และเวลา 24.00 น.

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานฉันเช้า สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช