รายงานพิเศษ : เตรียมส่งผู้ลี้ภัยการสู้รบกลับมาตุภูมิ

วันที่ 26 ต.ค. 2559 เวลา 07:01 น.

Views

กระทรวงต่างประเทศ ร่วมกับสำนักข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ เตรียมส่งผู้ลี้ภัยการสู้รบกลับสู่มาตุภูมิเป็นครั้งแรก ติดตามรายงานจากคุณอรรถพล ดวงจินดา

กว่า 30 ปี หลังจากสถานการณ์สู้รบระหว่างรัฐบาลทหารเมียนมากับทหารกะเหรี่ยง KNU ทำการสู้รบกันมาอย่างยืดเยื้อ ทำให้มีราษฎรชาวกะเหรี่ยงต้องลี้ภัยการสู้รบเข้ามาในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตามช่องทางต่างๆบริเวณแนวชายแดนจำนวนมาก กระทั่งทางการไทยได้จัดศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือไว้หลายแห่ง ตามหลักมนุษยธรรม กระทั่งเกิดปัญหาในพื้นที่เนื่องจากจำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มมากขึ้นประกอบไม่สามารถออกไปนอกศูนย์พักพิงได้จนไม่มีอาชีพเลี้ยงครอบครัว โดยต้องรอการช่วยเหลือต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น   

สอดคล้องจากที่นางอองซางซูจี ประธานพรรคสันนิบาตแต่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรี ถึงความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการพัฒนาและความเชื่อมโยงช่วงก่อนหน้านี้

โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและสำนักข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ และหัวหน้าพื้นที่พักพิงบ้านนุโพ ได้สำรวจและทำความเข้าใจกับผู้ลี้ภัยการสู้รบ ที่อาศัยอยู่บ้านนุโพ จนมียอดผู้ที่สมัครใจที่จะเดินทางไปอาศัยในประเทศเมียนมาจำนวน 90 คน โดยทางการร่วมกับทางการเมียนมาจัดเตรียมเอกสารไว้สำหรับการเดินทางผ่านแดน ตามโครงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลี้ภัยการสู้รบ ที่สมัครใจกลับประเทศเมียนมาในครั้งแรกจำนวน 90 คน แต่ด้วยความไม่มั่นใจและเกิดความไม่เชื่อมั่น ถึงปลายทางที่จะไปอาศัยในที่อยู่ใหม่ จึงยกเลิกไป 25 คน โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมนำผู้อพยพเดินทางไปข้ามฝั่ง ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด เพื่อร่วมส่งผู้อพยพผู้ลี้ภัยให้กับทางการเมียนมาจำนวน 19 ครอบครัว 65 คน ซึ่งเป็นครั้งแรก ที่มีการอพยพผู้ลี้ภัยจากการสู้รบกลับสู่มาตุภูมิ

Tag : ผู้ลี้ภัย ลี้ภัยเข้าไทย เมียนมา ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา