เกษตรน่ารู้ : รู้ยอยกปลา

วันที่ 21 ม.ค. 2556 เวลา 04:59 น.

Views

“ยอ” เป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่งทำมาจากภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทย มีลักษณะเป็นร่างแห มุมทั้ง 4 ผูกติดกับคันที่ไขว้กันเป็นรูปกากบาท ตรงกลางผูกติดกับไม้คาน ซึ่งเป็นท่อนไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะสำหรับยกขึ้นลงได้โดยใช้แรงงานเพียงคนเดียว  ยอจะมีอยู่ 2 ขนาด คือ ยอเล็กใช้สำหรับจับปลาตามแหล่งน้ำนิ่งหรือตามคลองขนาดเล็กและตื้น และยอยักษ์หรือยอขนาดใหญ่จะใช้ลำไม้ไผ่หรือไม้จริงทำเป็นโครง และมีเครื่องถ่วงน้ำหนักทำมุมฉากกับคานยอคล้ายปั้นจั่น นิยมใช้ดักปลาบริเวณแม่น้ำ ลำคลองหรือริมเขื่อนขนาดใหญ่

การดักปลาด้วยยอเล็กและยอใหญ่ โดยนำเหยื่อมาผูกไว้กับยอแล้วปล่อยให้จมลงใต้ผิวน้ำ หากใช้ยอเล็กจะนำยอไปวางไว้ในน้ำจนกระทั่งเห็นปลามากินเหยื่อก็จะยกยอขึ้นทันที ปลาที่หนีไม่ทันจะถูกจับไว้ในยอ ส่วนยอใหญ่อาจจะนำไปวางไว้ในน้ำทั้งวันแล้วมายกยอครั้งเดียวในช่วงเย็น 

Tag : เกษตรน่ารู้  เกษตรน่ารู้ 21 ม.ค. 56  ยอยกปลา  ยอ  เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง  ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทย  ร่างแห