ก.มหาดไทย และ ก.การต่างประเทศจัดงาน OTOP ภูมิปัญญาไทย 3-27 พ.ย.นี้

วันที่ 1 พ.ย. 2559 เวลา 05:01 น.

Views

งาน “OTOP wisdom to the world โอทอป ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล” จะจัดขึ้นที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 3-27 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการสานต่อแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โดยภายในงานจะนำสินค้า OTOP ระดับพรีเมียม 121 รายการที่จำหน่ายบนเครื่องบิน มาจัดจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งจะยังส่งเสริมให้สินค้า OTOP ก้าวไปสู่สากลได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

ขณะที่ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ก็แบ่งพื้นที่งานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการต่างประเทศ ที่ทรงเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี รวมถึงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 2 ส่วนตลาดจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้เชิญสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 17 ประเทศนำสินค้าและอาหารประจำชาติมาจัดจำหน่าย ส่วนสุดท้าย เป็นการให้ความรู้และบริการประชาชนข้อมูลด้านงานกงสุล พร้อมแจกคู่มือการเดินทางไปต่างประเทศด้วย

Tag : โอทอป OTOP ภูมิปัญญาไทย