แพทย์ระบุ เป็นหวัด-ท้องเสีย-เป็นแผล เลี่ยงการใช้ยาแก้อักเสบ

วันที่ 19 พ.ย. 2559 เวลา 05:02 น.

Views

ผลสำรวจของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  หรือ สสส. เผยแต่ละปีคนไทยติดเชื้อดื้อยากว่า 90,000  คน แต่ละคนต้องพักรักษาอาการเฉลี่ยคนละ 24-46 วัน และเสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 20,000 ถึง 30,000 คน พฤติกรรมที่พบส่วนใหญ่ เกิดจากการซื้อยาปฏิชีวนะกินเอง การหยุดทานยาเมื่อมีอาการดีขึ้น รวมถึงการอมยาอมที่ผสมยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น เตรียมยกเลิกรายการยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial drugs) จากการเป็นยาสามัญประจำบ้าน เพื่อควบคุมการผลิตและจำหน่าย นอกจากนี้ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนายา (กพย.) จะสร้างองค์ความรู้ เรื่องการดื้อยา รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ลบความเชื่อเดิมๆ ที่ผู้ป่วยมักนำมารักษาอาการหวัด ท้องเสีย และรักษาแผลสด ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินนโยบายให้แต่ละโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ลดการจ่ายยาปฏิชีวนะ เช่น สั่งยาปฏิชีวนะไม่เกิน 2 ใน 10 ราย