เจษฎา จัดมา : เนื้อทรายทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 พ.ย. 2559 เวลา 17:50 น.

Views

จากผืนป่าที่เคยถูกแผ้วถางทำลาย สัตว์ป่าถูกล่า กลับฟื้นคืนสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญหลายชนิด รวมถึงฝูงเนื้อทรายจำนวนมาก ซึ่งอวดโฉมภายในทุ่งหญ้ากว้างใจกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ล้วนเกิดจากโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามใน "เจษฎา จัดมา"

"เจษฎา  จัดมา"  พาคุณผู้ชมมาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หนึ่งในผืนป่าที่ขึ้นชื่อว่าอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เสียดายที่มาไม่ทันเก็บแสงพระอาทิตย์ตกยามเย็น แต่การได้พบฝูงกวางแม่ลูกออกหากินยามค่ำคืน ระหว่างทางเข้าภูเขียว นับเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดี

จากผืนป่าที่เคยประสบปัญหาราษฎรบุกรุกแผ้วถาง สัตว์หลายชนิดถูกไล่ล่า รวมทั้งกระซู่ หรือแรด 2 นอ สัตว์หายากชนิดเดียวของภูเขียว วันนี้แทบจะเรียกได้ว่า...ใกล้สูญพันธุ์

แต่หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ ผ่านผืนป่าภูเขียว เมื่อปี 2525 หรือกว่า 30 ปีที่แล้ว ทรงมีพระราชดำริที่จะคืนผืนป่า กลับไปเป็นที่อยู่อาศัย...หรือบ้านให้กับสัตว์เหล่านี้

กลายเป็นที่มาของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่บริเวนทุ่งกะมัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2526 เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่แหล่งน้ำและเส้นทางเดินของสัตว์ป่า

และเมื่อครั้ง ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในวันอิสรภาพของสัตว์ป่า เพื่อปล่อยสัตว์ต่างๆ คืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 ทั้งละอง ละมัง

โดยเฉพาะเนื้อทราย ที่บริเวณทุ่งกะมัง หรือ ทุ่งหญ้าซาฟารีอันกว้างใหญ่ กลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จนกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดของที่นี่ 

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ผืนป่าที่เกิดจากพระราชดำริ สิ่งที่เห็นยังสร้างแรงบันดาลใจต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานสำรวจข้อมูลวิชาการภาคสนามรายนี้ ทุกครั้งที่ออกไปทำงาน ไม่พลาดบันทึกภาพสัตว์ป่ากลับมาถ่ายทอดให้คนอื่นๆได้เห็น เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้คนรัก และหวงแหนผืนป่า อย่างที่พระองค์ทำ

ด้วยพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ นอกจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว ที่นี่เปรียบเสมือนห้องสมุดมีชีวิต มีศูนย์ศึกษาเส้นทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับบ่อน้ำมหัศจรรย์ หรือจุดซุ่มดูนก บ่อเล็กๆนี้ ก็ไม่เคยว่างเว้น ผู้แวะมาเยี่ยมเยียน                

ที่ขาดไม่ได้ คือแหล่งบ่มเพาะต้นกล้าแห่งความสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปอีกทาง ให้สมดังปณิธานของพระองค์ท่าน   

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ดุสิต แป๊ะสกุล ถ่ายภาพ เจษฎา จัดมา...สวัสดีครับ

Tag : เจษฎาจัดมา เนื้อทรายทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ภูเขียว เจษฎาจัดมา