เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เลื่อนการทำประชาพิจารณ์หลังมีแกนนำคัดค้าน

วันที่ 27 พ.ย. 2559 เวลา 05:05 น.

Views

เจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้กำหนดการจัดทำประชาพิจารณ์ หรือการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในโครงการขยายกำลังการผลิต โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 เพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 55 เมกะวัตต์

ขณะที่แกนนำได้ตั้งเวทีปราศรัย เพื่อคัดค้านการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำรถยนต์ไปจอดขวางประตูเข้า-ออก สถานที่ประชุม ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รวมทั้งตัวแทนชาวบ้าน ต้องร่วมกันเจรจาหาทางออกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผลการเจรจามีข้อสรุปว่า ให้เลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ออกไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการหาทางออกร่วมกันต่อไป

Tag : โรงไฟฟ้าแม่เมาะ