สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 15.53 น.วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกลุ่มบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง "39 ปี ดอกบัวคู่ มินิ - ฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2559" เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และบำรุงสภากาชาดไทย 

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ