พระราชวงศ์ทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพล

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 06.52 น. วันนี้ พลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ทรงเป็นประธานในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคาราม วรวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 8 รูป ซึ่งได้สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ มาตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้

ทั้งนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในช่วงเวลา 17.00 น. วันนี้ และในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.30 น.

สำหรับ พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธานถวายภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วรมหาวิหาร และวัดระฆังโฆษิตาราม วรมหาวิหาร ในแต่ละวันจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกราชสกุลต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานและปรนนิบัติพระพิธีธรรมในช่วงรับพระราชทานฉัน

โดยวันนี้ และพรุ่งนี้ สำนักพระราชวังได้ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังสำหรับนักท่องเที่ยว และงดการเข้าถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และจะปิดการจำหน่ายบัตรอีกครั้ง ในวันที่ 5 และ 6 ธันวาคม ซึ่งจะมีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพได้ตามปกติ

Tag : พระราชวงศ์ทรงบำเพ็ญพระกุศลในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช