สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับฟังการบรรยายหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต

วันที่ 1 ธ.ค. 2559 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับฟังการบรรยายหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การบรรยายหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น