สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 07:00 น.

Views

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานรัฐสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญ เสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เวลา 19.16 น.วานนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท
 
โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกราบบังคมทูลอัญเชิญองค์พระรัชทายาทเสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์

ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประทับราบ ณ พระสุจหนี่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคม และทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แล้ว

Tag : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์ รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร