วัดทั่วไทยลั่นฆ้องกลองระฆังสวดเจริญชัยมงคล เนื่องในวโรกาสที่ รัชกาลที่ 10 ขึ้นทรงราชย์

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 07:05 น.

Views

วัดทั่วไทย ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์

มหาเถรสมาคมให้คณะสงฆ์ทุกวัดไทย ทั่วโลกย่ำฆ้อง กลองระฆัง หลังได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเจริญชัยมงคลคาถา โดยพร้อมเพรียงกัน ตามโบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชาติไทย

ณ พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯนำพระสงฆ์ และประชาชนสวดเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ พระสงฆ์ สวดถวายพระพรถวายอดิเรก

โอกาสนี้ ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี ยินดียิ่งในการเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ

Tag : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์ รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10