ประชาชนภาคเหนือร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 07:05 น.

Views

หลายจังหวัดภาคเหนือร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คุณสุภาพร ทองไพฑูรย์รายงานจากศูนย์ข่าวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ประชาชนในทุกจังหวัดของภาคเหนือร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล

นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล

จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์ร่วมกับทหารมณฑลทหารบกที่ 34 จัดพิธีที่วัดรัตนวราราม โดยร่วมกันเจริญจิตภาวนา และฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

จังหวัดอุทัยธานี นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด อำเภอเมือง 89 คน ร่วมทำพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร และแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทยมีรูปหัวใจอยู่ด้านบน  
 
ด้านจังหวัดกำแพงเพชร นายเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ที่โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร โดยแสดงความอาลัยและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขณะที่เรือนจำกำแพงเพชร นำผู้ต้องขังชายหญิง ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล โดยมีการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติของผู้ต้องขังก่อนจะนั่งสมาธิ และหมอบกราบเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

พันเอกอภิรัชฏ์ รามณัฏ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 นำกำลังพลทหารในสังกัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 9 ฝาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขณะที่ชาวเรือ จังหวัดน่าน 89 ลำ รวมตัวกันจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล โดยเรือทุกลำประดับตกแต่ง ล่องลอยตามลำน้ำน่าน นำโดยเรือพญาฆึ เรือเก่าแก่ที่สุด พร้อมเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานที่ชาวเรือเคยแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน แล้วได้ไปครอบครอง มาประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่จะร่วมกันยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็มีการจัดแข่งขันเรือประเพณี

Tag : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร