จ.สกลนคร ร่วมแปรอักษรเลขเก้าไทย ล้อมรอบด้วยรวงข้าว แสดงความอาลัย

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 07:07 น.

Views

สถาบันพระปกเกล้า และคณะสงฆ์จีนนิกาย วัดมังกรกมลาวาส ร่วมกันจัดพิธีเจริญพุทธมนต์แบบจีน บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทำบุญตามประเพณีจีนถวายเป็นพระราชกุศล
คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญประจำ สนช. หรือ เคพีไอ รุ่นที่ 7 จากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะสงฆ์จีนนิกาย วัดมังกรกมลาวาส ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบจีน บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบ 50 วัน การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัย และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาแก่พสกนิกรตลอดพระชนมชีพ

แปรอักษรแสดงความอาลัย กรุงเทพฯ
กรุงเทพ ที่โรงเรียนแม่พระฟาติมา คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจ โดยมีอักษรย่อ ม.พ.ฟ. อยู่ด้านล่างรูปหัวใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความอาลัย

3 โรงเรียนชายแดนร่วมแปรอักษร 4 ภาษา จ.ราชบุรี
จังหวัดราชบุรี นักเรียนจากโรงเรียนวัดด่านทับตะโก โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน และโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนอยู่ตามแนวชายแดน จำนวน 689 คน ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย โดยมีคำว่าพ่ออยู่ในรูปหัวใจดวงใหญ่ และล้อมรอบด้วยคำว่า พ่อ มีภาษาเมียนมาว่า อาเพ่ ภาษาจีน ว่า ฟู่  และภาษาอังกฤษ คำว่า KING อย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัย

แปรอักษรแสดงความอาลัย จ.สกลนคร
จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นิสิต และประชาชน กว่า 5,900 คน เข้าร่วมพิธีและแปรอักษร เป็นภาพเลขเก้าไทย ล้อมรอบด้วยรวงข้าว และใบข้าว ซึ่งมีเมล็ดข้าวทั้งหมด 9 เมล็ด และอักษรย่อ มก.ฉกส.เพื่อแสดงความอาลัย

เรือ 89 ลำ แปรขบวนร่วมพิธีแสดงความอาลัย จ.เชียงราย
จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ ร่วมกับภาคเอกชน จัดเรือ 89 ลำ แปรขบวน จากท่าเรือบั๊ก ล่องขึ้นมายังท่าเรือผาถ่าน เพื่อประกอบพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย และประกอบพิธีสงฆ์ ทอดผ้าบังสุกุลและถวายเครื่องไทยธรรมก่อนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

แปรอักษรแสดงความอาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง นักเรียน ประชาชนกว่า 29,000 คน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังสามัคคี 3 ศาสนา ร่วมจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” พร้อมร่วมกันแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย และใต้เลขเก้า เป็นคำว่า “ปัญญาสมวาร” พระนครศรีอยุธยา สีขาวอยู่บนพื้นสีดำ รายล้อมด้วยขอบสีขาวดำ และจุดเทียนแสดงความอาลัย

แปรอักษรแสดงความอาลัย จ.อ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง บริเวณโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านเพชร จำนวนกว่า 600 คน เดินเรียงแถวแปรอักษรเป็นรูปเลขเก้าไทย และชื่อย่อของโรงเรียนเป็นอักษร สค. โดยมีฉากวาดภาพพระราชกรณียกิจ ซึ่งเป็นฝีมือของนักเรียนโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมเป็นพื้นหลัง

แปรอักษรแสดงความอาลัย จ.สุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านสันหีบ ตำบลเม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย ชาวบ้าน ครูและนักเรียน จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกันแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์เลขเก้า และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัย

แปรอักษรแสดงความอาลัย จ.ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ประชาชนและนักเรียน 1,000 คน ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมแปรอักษรเลขเก้าไทย ภายในรูปหัวใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายสัตย์ปฏิญาณ และยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที

Tag : สถาบันพระปกเกล้า พิธีเจริญพุทธมนต์แบบจีน บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร พิธีปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล แปรอักกษรถวายความอาลัย