กกต.เคลื่อนไหวต่อเนื่อง หลังไม่เห็นด้วยแนวคิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 07:12 น.

Views

สนามข่าวการเมืองวันนี้ไปที่ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการในองค์กรอิสระ ตามร่างกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งอาจทำให้หลายคนต้องพ้นจากตำแหน่ง เรื่องนี้มีปฏิกิริยาจากหลายส่วน โดยเฉพาะ กกต.

โดยนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องหลังไม่ยอมรับแนวคิดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ.ที่กำหนดคุณสมบัติกรรมการสูงกว่าเดิม โดยระบุกรรมการองค์กรอิสระควรเป็นผู้รอบรู้ เที่ยงธรรม กล้าตัดสินใจ มากกว่าผู้ที่เป็นข้าราชการระดับสูงมานาน เพราะมีสักกี่คนที่เติบโตทางราชการได้ โดยไม่เอาใจนักการเมือง หรือเป็นนักวิชาการขั้นศาสตรจารย์ที่สนใจปัญหาบ้านเมือง

ส่วนที่ กรธ.ยืนยันเป็นเจตนารมย์ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชามตินั้น นายสมชัย ถามกลับว่าแล้วใครที่ร่างรัฐธรรมนูญหลายฉบับแต่ไม่เคยสร้างทางออกให้กับประเทศ 

เรื่องนี้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ยืนยันการพิจารณาว่ากรรมการชุดปัจจุบันคนใดต้องพ้นจากตำแหน่ง เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาในกฎหมายฉบับนั้นๆ อย่างไรก็ตาม กรธ.กำลังทบทวนว่าจะเปิดเผยร่างกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระ รวมถึงของ กกต.พร้อมกับร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในสัปดาห์หน้าหรือไม่

Tag : ร่างรัฐธรรมนูญ การเมือง กกต คุณสมบัติกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ กกต