วัดทั่วไทยลั่นฆ้องกลองระฆัง สวดเจริญชัยมงคล

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 05:06 น.

Views

มหาเถรสมาคม ให้คณะสงฆ์ทุกวัดไทยทั่วโลก ย่ำฆ้อง กลองระฆัง หลังได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และเจริญชัยมงคลคาถา โดยพร้อมเพรียงกัน ตามโบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับชาติไทย

ณ พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ นำพระสงฆ์และประชาชนสวดเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ พระสงฆ์สวดถวายพระพร ถวายอดิเรก

โอกาสนี้ ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี ยินดียิ่งในการเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ

ในส่วนภูมิภาค ตามวัดต่างๆ ได้จัดพิธีสวดเจริญชัยมงคลคาถา ในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์ เช่น ที่ภาคเหนือ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ ประกอบพิธี ณ ศาลาพุทธสถาน โดยมีพระราชเขมากร เจ้าอาวาสวัด และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกร เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องกลองระฆัง สวดเจริญชัยมงคลคาถา ตามแบบโบราณราชประเพณี โดยที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น นำพระลูกวัดกว่า 100 รูป ร่วมประกอบพิธี 

และที่วัดไพรีพนาศ หรือวัดกลางเมืองเก่า อำเภอเมืองชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี และอ่างทอง คณะสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งที่วัดวรโพธิ์ ลั่นฆ้องกลองระฆัง ที่มีน้ำหนักกว่า 3.5 ตัน ดังก้องกังวาลไปไกล

ภาคใต้ ประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีกันที่วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งก่อนที่จะเข้าร่วม ทางวัดได้เปิดสมุดลงนามถวายพระพรด้วย

ที่วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัด นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และเปล่งเสียงร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง