จัดบรรพชา-อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 05:06 น.

Views

การจัดพิธีบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่ 9 มีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีกว่า 100 คน ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่ต่างต้องการแสดงความจงรักภักดี เข้าร่วมพิธีอุปสมบทครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย 

ภายในงานมีบรรดาลูกศิษย์หลากหลายอาชีพเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก หลังจากทำขวัญนาคแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชา-อุปสมบท ยังได้พร้อมใจกันแปรอักษรรูปเลข ๙ เป็นสัญลักษณ์แทนการน้อมรำลึกถึงพ่อของแผ่นดิน ในหลวงรัชกาลที่ 9