เผยสถิติในรอบ 1 เดือน คนไทยสืบค้นเรื่องราวในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่าแสนครั้ง

วันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 05:06 น.

Views

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวบรวมภาพพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้บริการในเว็บไซต์  www.finearts.go.th/nat เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า และดาวน์โหลด นำไปใช้ประโยชน์

1 เดือนที่ผ่านมา  มีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าชมและดาวน์โหลดภาพพระราชประวัติ ภาพพระราชกรณียกิจกว่า 102,521  ครั้ง       

ซึ่งสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้อัพโหลดภาพขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ประมวลภาพงานพระราชพิธีพระบรมศพ ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพพระราชประวัติ พระสุรเสียง พระบรมราโชวาทและพระราชดำริ กว่า 100 ไฟล์ และเพลงพระราชนิพนธ์ 48 เพลง

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมข่าวออนไลน์ หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ รวมถึงนิตยสารที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งขณะนี้รวบรวมได้แล้ว 1,464 รายการ เตรียมนำข้อมูลเหล่านี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำจดหมายเหตุ

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ลงพื้นที่บันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำจดหมายเหตุด้วย โดยได้รวบรวมภาพเหตุการณ์สำคัญได้กว่า 8,685  ภาพ พร้อมกับบันทึกเทปการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ และการประโคมย่ำยาม ตลอดระยะเวลา 100 วัน เพื่อนำข้อมูลมาบันทึกเป็นจดหมายเหตุฉบับสมบูรณ์


ข้อมูลเพิ่มเติม : www.finearts.go.th/nat

Tag : ในหลวงร.9 รัชกาลที่ 9