เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : ต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ

วันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 18:26 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560
พิธีกร : ภัทร จึงกานต์กุล
แขกรับเชิญ : ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 5 มค 60 ต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ ภัทร จึงกานต์กุล ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ