พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 ม.ค. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเยี่ยมและนำถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ และตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยพื้นที่ตำบลท่าทองใหม่ และตำบลตะเคียนทอง เป็นพื้นที่ลุ่มติดน้ำทะเลและภูเขา เมื่อฝนตกหนักจะเกิดน้ำป่าไหลลงท่วมบ้านเรือน และมีน้ำทะเลหนุนสูง จึงส่งผลให้การระบายน้ำช้า ต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน จึงจะเข้าสู่สภาวะปกติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระดำริให้มูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อนพึ่งภาฯ ทั้งหมด 8 แห่ง เพื่อประกอบอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สำหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุกทกภัยด้วย

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภา มอบถุงยังชีพ สุราษฎร์ธานี