สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ศาลาประชาคม จังหวัดพัทลุง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 ตำบล ของอำเภอเมือง จำนวน 3,000 ชุด สร้างความปลาบปลื้มใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัย จึงได้พระราชทานถุงยังชีพมามอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุง เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบ 11 อำเภอ 65 ตำบล 663 หมู่บ้าน และ 45 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 54,549 ครัวเรือน ล่าสุดสถานการณ์ยังไม่ยุติในพื้นที่ริมทะเลสาบ 5 อำเภอ คือ อำเภอควนขนุน เมือง เขาชัยสน บางแก้ว และปากพะยูน ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำเป็นไปค่อนข้างช้า

Tag : ถุงยังชีพพระราชทาน พัทลุง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถุงยังชีพ พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วม