พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำอาหารและถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ รองศาสตราจารย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ ทำกิจกรรมปล่อยคาราวานอาหารสดเพื่อนพึ่งภาฯ ซึ่งจะทำการประกอบอาหารพร้อมทานก่อนนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย รวม 30,000 ชุดต่อวัน เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับประทานอาหารที่สด สะอาดและปลอดภัย โดยผู้แทนพระองค์ได้เดินทางร่วมกับคาราวานฯไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และครัวอาหารสดเพื่อนพึ่งภาฯ ในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ ตำบลเขาโร ตำบลนาไม้ไผ่ และตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ขณะนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยการตั้งโรงครัวประทานเคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าร้านอาหารคันทรีโฮม ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชและตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่งภาฯ ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ในการประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 6 จุด ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอชะอวด และอำเภอทุ่งสง โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เกิดอุทกภัย และน้ำป่าไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 23 อำเภอ 154 ตำบล 1,278 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 409,130 คน จาก 134,080 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย

ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พลอากาศเอก อนุพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ไปเยี่ยมพร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอิปัน และตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 100 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากพื้นที่ดังกล่าวประสบอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนัก ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เข้าไปดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ถุงยังชีพพระราชทาน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำท่วมสุราษฏร์ธานี