หัวหน้า คสช.เผยเตรียมแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

วันที่ 10 ม.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

มติที่ประชุมร่วม ครม.และคสช.เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เปิดทางให้แก้ไขเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติหมวดพระมหากษัตริย์

ขั้นตอนดังกล่าว พลเอกประยุทธ์คาดว่าใช้เวลา 2-3 เดือน โดยไม่ต้องทำประชามติใหม่ จากนั้นหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเปิดโอกาสให้นักการเมืองประชุมพรรคได้ 

ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดประชุม พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในวันศุกร์นี้

Tag : มาตรา 44 แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว