คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวอุบลราชธานีคัดค้านสร้างโรงกำจัดขยะ ตอนที่ 2

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

สตง.พบพิรุธงานก่อสร้างทำผิดแบบแต่มีการตรวจรับ การตรวจสอบโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ ขยายผลร่วมกับ "คอลัมน์หมายเลข 7" พบว่าขณะนี้เอกชนยังก่อสร้างไม่เสร็จ แต่เบิกค่าจ้างไปแล้ว 62 ล้านบาท ทั้งที่สัญญาที่เทศบาลเมืองเดชอุดม ว่าจ้างเอกชน เดือนกันยายน ปี 2555 กำหนดส่งมอบงานเดือนมิถุนายน ปี 2557 ค่าจ้างกว่า 64 ล้านบาท

โครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่ 108 ไร่ หมู่ 14 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แยกเป็นงานก่อสร้างอาคารรวมทั้งที่ชั่งน้ำหนักขยะ และงานระบบ มีบ่อกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ เชื่อมต่อกับบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยน้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แม้โครงการนี้ยังไม่เคยเปิดใช้งาน แต่สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีสภาพทรุดโทรม บางส่วนชำรุดเสียหายแล้ว นั่นเป็นผลจากการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ  โดยเอกชนยอมรับกับ สตง.

ขณะที่ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ยอมรับข้อมูลนี้ และระบุว่าการแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อไม่ให้รุกล้ำที่ชาวบ้านทำให้เอกชนส่งมอบงานไม่ทันกำหนด

นอกจากนี้ ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ยังยอมรับว่า ขณะนี้ชาวบ้านเริ่มคัดค้านโครงการนี้มากขึ้น 

สำหรับเหตุผลที่ชาวบ้าน 6 หมู่บ้านในตำบลกลาง คัดค้านโรงกำจัดขยะ เนื่องจากเทศบาลเดชอุดม จัดทำทั้งที่ยังไม่ได้รับฉันทามติจากชาวบ้าน ซึ่งจะต้องรับกับผลกระทบจากขยะนอกพื้นที่ที่นำมาทิ้งในโครงการนี้ 

ตอนต่อไป ติดตามบทสรุปเบื้องต้นการตรวจสอบโครงการนี้...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7