เดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อ : การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นระบบตามแนวทางประชารัฐ

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 17:55 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นระบบตามแนวทางประชารัฐ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
พิธีกร : ปริยา เนตรวิเชียร
แขกรับเชิญ : กอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 11 มค 60 การแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นระบบตามแนวทางประชารัฐ ปริยา เนตรวิเชียร กอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม