สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 07.08 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โอกาสนี้ คุณพลอยไพลิน เจนเซน และคุณสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร รวม 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯ ตั้งแต่ค่ำวานนี้ถึงเช้าวันนี้ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นเวลา 100 วัน ซึ่งวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คุณพลอยไพลิน เจนเซน คุณสิริกิติยา เจนเซน