หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในขณะที่ประชาชนยังคงเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 10.30 น. วันนี้ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นางรัศมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานถวายภัตตาหารเพล แด่พระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร และวัดอนงคาราม วรวิหาร รวม 8 รูป ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ รวมถึงศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ในขณะที่ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กันอย่างต่อเนื่อง แม้สภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวไทยภูเขาจากจังหวัดต่างๆ อาทิ อุบลราชธานี สมุทรปราการ อำนาจเจริญ สระแก้ว สระบุรี อุดรธานี ภูเก็ต และเชียงใหม่ ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรไทยมาตลอดรัชสมัย ซึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดมีฝนตก ส่งผลให้มีประชาชนไปต่อแถวรอเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพน้อยกว่าทุกวัน แต่หลังจากเวลาประมาณ 09.00 น. ท้องฟ้าแจ่มใส และแดดออก ประชาชนจึงทยอยเดินทางไปต่อแถวรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมากขึ้น โดยสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ประชาชนบางรายมีอาการวิงเวียนศีรษะและเป็นลม ซึ่งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการด้านพยาบาลได้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ที่บริเวณสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลตรัง และโรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปมาตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะให้บริการทุกวันจนถึงเวลา 20.00 น. และจะงดให้บริการตรวจรักษาในวันที่ 20 มกราคม 2560 เพียง 1 วัน พร้อมกันนี้ โปรดให้นำข้าวกล่องพระราชทานเมนูข้าวไก่เทอริยากิ จำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่มและขนมไปมอบให้แก่ประชาชน เพื่อจะได้รับประทานอาหารสะอาด และปรุงสุกใหม่

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หน่วยแพทย์พระราชทาน