ผู้แทนพระองค์ นำถุงพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 20:07 น.

Views

ที่ศูนย์ราชการอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง, ผ้าห่ม, เสื้อกันหนาวผู้ใหญ่, เสื้อกันหนาวเด็ก, ถุงเท้าเด็ก และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จังหวัดเลยจะได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่เย็นลง ซึ่งในปี 2560 พบว่ามีประชาชนประสบภัยหนาวที่ต้องการความช่วยเหลือ 124,093 คน ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากมูลนิธิและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทาน ไปออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ประสบภัยหนาว

Tag : ผู้แทนพระองค์ ถุงพระราชทาน มอบถุงพระราชทาน ภัยหนาว ผู้ประสบภัยหนาว เลย