ผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

ที่ศาลาประชาคม อำเภอตากใบ, ศาลาประชาคม อำเภอเจาะไอร้อง และที่โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน รวม 2,000 ชุด ไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชน โดยชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค และของใช้ที่จำเป็นเพียงพอต่อการดำรงชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

สำหรับภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัด ที่ก่อนหน้านี้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายลงและกลับสู่สภาวะปกติแล้ว เหลือเพียงการช่วยเหลือซ่อมแซมในส่วนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งถนน คอสะพาน บ้านเรือน ตลอดจนการสำรวจความเสียหายทางการเกษตร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้นำชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 10 จังหวัด รวม 41,017 ชุด และเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้สถานีกาชาดทุกสถานี เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ

Tag : ผู้แทนพระองค์ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย น้ำดื่มพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นราธิวาส ช่วยน้ำท่วม