ทูตแพนด้าของยูเอ็นเริ่มปฏิบัติงานแล้ว

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 08:00 น.

Views

ทูตแพนด้า 17 คนจาก 14 ประเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสหประชาชาติ เพื่อให้ไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของทูตสันถวไมตรีอย่างแท้จริงของแพนด้า และวัฒนธรรมของชาวจีน ที่ศูนย์ศึกษาและเพาะพันธุ์แพนด้าในมณฑลเสฉวน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นวันแรกแล้ว โดยเริ่มต้นจากการที่พวกเขาพยายามเรียนรู้การสื่อสารทั้งภาษามือและตอบโต้กับแพนด้าด้วย นอกจากนี้ ยังเรียนวิธีการทำขนมไหว้พระจันทร์ตามแบบฉบับชาวจีนโดยแท้

ภารกิจสำคัญของทูตแพนด้า ทั้ง 17 คนจากหลายประเทศนี้ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัตว์อย่างแพนด้า ปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับมนุษย์ ที่สำคัญต้องลดความเหลื่อมล้ำของประชากรโลกให้ได้ อย่างไรก็ตาม ในอดีตโครงการทูตแพนด้าของสหประชาชาตินี้ จะนำดาราดังของโลกมาเป็นตัวแทน แต่ปัจจุบันเลือกใช้ประชาชนคนธรรมดา เพื่อให้เข้าถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนรากหญ้าโดยแท้จริง

Tag : ทูตสันถวไมตรี ทูตแพนด้าของสหประชาชาติ ทูตแพนด้า สหประชาชาติ ทูตแพนด้าของยูเอ็น รอบรั้วเอเชีย