น้ำท่วมภาคใต้ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวในพื้นที่ แต่อาจส่งผลกับภาพรวม

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวในพื้นที่ แต่อาจจะส่งผลกับภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาสแรกของปีนี้เล็กน้อย

ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้สำรวจความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมในภาคใต้จากปัญหาน้ำท่วม เบื้องต้นพบว่ามีโรงงานที่ได้รับผลกระทบจังหวัดละ 9-10 แห่ง การขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศล่าช้ากว่ากำหนด โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ และอาหาร แต่คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะไม่ยืดเยื้อ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ IBANK ออกมาตรการสำหรับลูกค้าธนาคาร ที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 14 จังหวัดภาคใต้ รวมถึงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ให้ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน จากนั้นชำระเงินต้นและกำไรตามสัญญาเดิม

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ ธสน. (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง โดยขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญา ใช้เงินได้สูงสุด 360 วัน ลดดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนและเงินกู้เป็นเวลา 6 เดือน ส่วนเงินกู้ระยะสั้นและยาว สามารถพักชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุด 1 ปี ส่วนลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน ก่อนและหลังการส่งออกที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากน้ำท่วมไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามกำหนด จะได้รับการขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติได้สูงสุด 360 วัน

Tag : น้ำท่วมภาคใต้ 2560