คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวอุบลราชธานีคัดค้านสร้างโรงกำจัดขยะ ตอนที่ 3

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามบทสรุปการตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มูลค่ากว่า 64 ล้านบาท

โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ซึ่งเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทำสัญญาจ้างเอกชนเดือนกันยายนปี 2555 ให้ก่อสร้างบนพื้นที่108 ไร่ ที่ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม แต่เอกชนส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดเดือนมิถุนายนปี 2557 เบิกค่าจ้างไปแล้ว 62 ล้านบาท จากทั้งหมดกว่า 64 ล้านบาท

ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเทศบาลอ้างว่า เพราะต้องแก้ไขแบบเพื่อไม่ให้รุกล้ำที่ชาวบ้าน แต่ สตง. ขยายผลพบว่า มีงานบางส่วนไม่ทำตามแบบ ส่วนแบบที่แก้ไขเป็นเพียงงานคันดินและรั้วรอบโครงการ ไม่เกี่ยวกับงานระบบ เหตุใดไม่แจ้งเอกชนให้รีบดำเนินการ รวมทั้งเทศบาลรีบดำเนินการโครงการ นี้ ทั้งที่ยังไม่ได้รับฉันทามติจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ หากนำขยะจากชุมชนอื่นมาทิ้งในชุมชนนี้ จึงขาดความมั่นใจ

สุดท้ายชาวบ้านร้องขอความยุติธรรมจากศาลปกครองให้ชี้ขาดเพื่อยุติโครงการนี้  ขณะนี้ยังรอผลการตัดสิน

ขณะที่ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ระบุ แกนนำชาวบ้าน ไม่ยอมรับฟังเหตุผล พยายามล้มเวที 

จากข้อมูลนี้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสรุปผลเบื้องต้นว่า ปัญหานี้เกิดจากผู้มีอำนาจ ต้องการใช้งบประมาณโดยไม่รับฟังเสียงจากชาวบ้าน

โครงการระบบกำจัดขยะเทศบาลเมืองเดชอุดม จะเดินหน้าต่อหรือยุติ มีบทสรุปเมื่อใด คอลัมน์ หมายเลข 7 จะนำมาเสนอทันที

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7