สร้างสะพานเบลีย์บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 12:59 น.

Views

ถนนเพชรเกษม ในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เริ่มกลับคืนสู่สภาพปกติ  เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ระดมสร้างสะพานเบลีย์เพิ่มบริเวณสะพานหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน และสะพานบ้านวังยาว อ.บางสะพาน จากที่สร้างไว้ 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อระบายรถทั้งขาขึ้นกรุงเทพมหานคร และขาล่องภาคใต้

นายพิษณุ แพ่งดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมสร้างและบูรณะสะพาน กรมทางหลวง ปทุมธานี กล่าวว่าได้เร่งประกอบสะพานเบลีย์เพิ่มอีกด้านละ 1 ช่องทาง เพื่อให้มีช่องจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร  ประชาชนจะได้ใช้รถได้ตามปกติ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และแก้ปัญหารถติดสะสมจำนวนมาก ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างเป็นจุดแรกที่หนองหญ้าปล้อง และจะดำเนินการสร้างในจุดอื่นๆ ที่ถนนและสะพานทรุดตัวทุกพื้นที่ โดยมีการขนอุปกรณ์สะพานเบลีย์จากจังหวัดปทุมธานี มาเพิ่มเติม

ขณะที่ พ.ต.อ.ชัชพล สมแก้ว ผกก.สภ.บางสะพาน ได้จัดกำลังตำรวจออกไปสำรวจและสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในทุกหมู่บ้านในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมออกไปดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้ให้แม่บ้านตำรวจ ปรุงอาหาร และน้ำดื่ม นำไปให้บริการประชาชน พร้อมจัดจุดปฐมพยาบาล สถานที่สำหรับใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต และห้องน้ำไว้ใหเบริการตลอดเวลา

ข่าวภูมิภาค

Tag : สะพานเบลีย์ บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ช่องจราจร กรมทางหลวง สะพานหนองหญ้าปล้อง  สะพานบ้านวังยาว ผกก.สภ.บางสะพาน