สบส.เร่งกู้เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน พร้อมเปิดบริการพรุ่งนี้

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 16:19 น.

Views

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระดมวิศวกรเร่งกู้เครื่องมือแพทย์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เสียหายจากน้ำท่วม 12 รายการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท พร้อมเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้ นี้ 

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จ.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลบางสะพาน ภายหลังถูกน้ำท่วมอาคารบริการ ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งในส่วนความมั่นคงของตัวอาคารสถานพยาบาล และความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ทุกชิ้น รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งระบบน้ำ ไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อสนับสนุนการให้บริการผู้เจ็บป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในระยะเร่งด่วนจะดำเนินการกู้ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องมือแพทย์ให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายในวันศุกร์ นี้

และจะเร่งตรวจสอบฟื้นฟูอาคารจุดบริการต่างๆ ทั้งหมดในโรงพยาบาล คาดว่าภายในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 โรงพยาบาลบางสะพาน จะสามารถเปิดบริการอย่างสมบูรณ์แบบทุกจุด ซึ่งจากการส่งทีมวิศวกรเข้าประเมินหลังน้ำลดพบมีความเสียหายทั้งหมด 12 รายการ มูลค่าเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยได้ระดมทีมวิศวกร ระดับเชี่ยวชาญ 5 ทีม กว่า 20 คน พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยด้วย คาดว่าจะสามารถกู้เครื่องมือให้กลับมาใช้งานอย่างมีคุณภาพปลอดภัย ได้มากกว่าร้อยละ 80

พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน อ.บางสะพาน ให้บริการตรวจรักษาผู้ประสบภัยที่เจ็บป่วยฟรี พร้อมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มบรรจุขวดให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วย

ข่าวภูมิภาค

Tag : เร่งกู้เครื่องมือแพทย์ รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (สบส.)  คณะวิศวกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน