เหยี่ยวข่าว 7 สี : เร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 ม.ค. 2560 เวลา 16:52 น.

Views

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้า ยังคงแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่สองฝั่งของแม่น้ำตาปีตอนล่าง เพราะน้ำที่ท่วมอำเภอพระแสง ได้ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเคียนซามากขึ้น จากที่ "เหยี่ยวข่าว 7 สี" บินสำรวจสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้ เปรียบเทียบกับวันนี้ ปริมาณน้ำที่หลาก และสร้างความเสียหาย...

นอกจากนี้ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ อย่างอำเภอพุนพิน และอำเภอเมือง ก็จำเป็นที่จะเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ด้วย

ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา รถบรรทุกเรือผลักดันน้ำจำนวน 13 ลำ เดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และถูกลำเลียงลงติดตั้งที่ใต้สะพานจุลจอมเกล้าทันที เพื่อพร่องน้ำที่อยู่ในแม่น้ำตาปีให้ออกสู่ทะเล เพื่อรอรับน้ำที่กำลังลงมาจากพื้นที่อำเภอเคียนซา

ในวันพรุ่งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีเรือผลักดันน้ำมาสนับสนุน และติดตั้งที่ใต้สะพานพุนพินอีก 13 ลำ และจะนำอุปกรณ์ที่ส่งไปแก้ปัญหาอุทกภัยที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว กลับมาระดมป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมกับการผลักดันน้ำลงสู่ทะเลที่มีเป้าหมายการระบาย 2,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพราะหากไม่ใช้เรือผลักดันน้ำมาพร่องน้ำไว้เช่นนี้ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนหน้าคาดการณ์ว่า เมื่อน้ำมาถึงในเขตอำเภอพุนพิน และอำเภอเมือง จะถูกน้ำท่วมสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตรเลยทีเดียว

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี