ลุ่มน้ำปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ยังมีน้ำท่วมขัง สัตว์เลี้ยงขาดแคลนหญ้า

วันที่ 18 ม.ค. 2560 เวลา 09:52 น.

Views

เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำเข้ากู้พื้นที่ทางเกษตรในลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง และน้ำที่ยังท่วมสูงในพื้นที่ทางการเกษตรลงสู่อ่าวไทย แต่หลายพื้นที่ยังไม่สามารถระบายน้ำไปได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มและมีอุปสรรคกีดขวางทางน้ำ ทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านและสัตว์เลี้ยง

และเนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรจมอยู่ใต้น้ำทำให้ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่วนสัตว์เลี้ยงกำลังอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร และเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่มากับน้ำ ชาวบ้านจึงต้องนำสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัว ขึ้นไปเลี้ยงอยู่บนถนนเนื่องจากคอกและทุ่งหญ้ายังเต็มไปด้วยน้ำขัง

นายบรรจง สุขรัตน์  ชาวบ้าน หมู่ 4 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ยาวนานมาก ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2559  ต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขัง ต้องนำวัวขึ้นไปอยู่บนถนนเพื่อป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย อาหารหรือหญ้าสดถูกน้ำท่วมเน่าตาย จึงต้องพาวัวเดินไปหาหญ้าข้างถนนหรือพื้นที่อื่น และต้องนำเรือพายไปตระเวนตัดยอดหญ้าในน้ำ เกษตรกรบางรายอยากจะขายวัวเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวในสภาวะน้ำท่วม

ข่าวภูมิภาค

Tag : ลุ่มน้ำปากพนัง น้ำท่วมขัง สัตว์เลี้ยง วัว  จ.นครศรีธรรมราช รคปาก เท้า เปื่อย